0921212123
Mở Cửa 8:30 - 18:30

SẠC LENOVO

Tin Hoc TK

ADAPTER LENOVO 4.5A 90W ĐẦU ĐẠN

Giá sỉ: 180,000Giá lẻ: Liên hệ
Tin Hoc TK

ADAPTER LENOVO 3.25A 60W ĐẦU ĐẠN

Giá sỉ: 170,000Giá lẻ: Liên hệ
Tin Hoc TK

ADAPTER LENOVO KIM 3.25A 65W

Giá sỉ: 160,000Giá lẻ: Liên hệ