0921212123
Mở Cửa 8:30 - 18:30

SẠC HP

Tin Hoc TK

BATTERY HP PROBOOK 4430S

Giá sỉ: 420,000Giá lẻ: Liên hệ
Tin Hoc TK

ADAPTER HP ĐẦU ĐẠN 4.7A 90W

Giá sỉ: 180,000Giá lẻ: Liên hệ
Tin Hoc TK

ADAPTER HP KIM 4.7A 90W

Giá sỉ: 250,000Giá lẻ: Liên hệ
Tin Hoc TK

ADAPTER HP 19V – 1.58A MINI

Giá sỉ: 180,000Giá lẻ: Liên hệ
Tin Hoc TK

ADAPTER HP KIM 3.5A 65W

Giá sỉ: 220,000Giá lẻ: Liên hệ
Tin Hoc TK

ADAPTER HP ĐẦU VÀNG 3.5A 65W

Giá sỉ: 180,000Giá lẻ: Liên hệ