0921212123
Mở Cửa 8:30 - 18:30

SẠC DELL

Tin Hoc TK

ADAPTER DELL KIM LỚN 4.62A 90W

Giá sỉ: 250,000Giá lẻ: Liên hệ
Tin Hoc TK

ADAPTER DELL SLIM 4.62A CÓ ĐÈN

Giá sỉ: 350,000Giá lẻ: Liên hệ
Tin Hoc TK

ADAPTER DELL KIM 3.42A 65W

Giá sỉ: 210,000Giá lẻ: Liên hệ
Tin Hoc TK

ADAPTER DELL DẦU ĐẠN 4.62A 90W

Giá sỉ: 250,000Giá lẻ: Liên hệ
Tin Hoc TK

ADAPTER DELL DẦU ĐẠN 3.42A 65W

Giá sỉ: 220,000Giá lẻ: Liên hệ
Tin Hoc TK

ADAPTER DELL KIM NHỎ 3.42A 65W

Giá sỉ: 230,000Giá lẻ: Liên hệ