0921212123
Mở Cửa 8:30 - 18:30

RAM LAPTOP

Tin Hoc TK

RAM 3 2G

Giá sỉ: 200,000Giá lẻ: 280,000
Tin Hoc TK

RAM PC3L 4G SKHYNIX BUS 1600

Giá sỉ: 500,000Giá lẻ: 600,000