0921212123
Mở Cửa 8:30 - 18:30

MÀN HÌNH LAPTOP

Tin Hoc TK

MÀN HÌNH 15.6 LED SLIM 40 PIN

Giá sỉ: 1,100,000Giá lẻ: 1,350,000
Tin Hoc TK

MÀN HÌNH 11.6 LED 40 PIN

Giá sỉ: 1,100,000Giá lẻ: 1,300,000
Tin Hoc TK

MÀN HÌNH 15.4 WIDE GƯƠNG

Giá sỉ: 600,000Giá lẻ: 750,000
Tin Hoc TK

MÀN HÌNH 14.1 WIDE GƯƠNG

Giá sỉ: 600,000Giá lẻ: 750,000
Tin Hoc TK

MÀN HÌNH 15.6 LED 40 PIN

Giá sỉ: 1,250,000Giá lẻ: 1,350,000
Tin Hoc TK

Màn hình 14.0 slim 40pin

Giá sỉ: 1,000,000Giá lẻ: 1,200,000
Tin Hoc TK

Màn hình 14.0 slim 30pin

Giá sỉ: 1,000,000Giá lẻ: 1,300,000
Tin Hoc TK

MÀN HÌNH 15.6 LED SLIM 30 PIN

Giá sỉ: 1,000,000Giá lẻ: 1,350,000
Tin Hoc TK

Màn hình 11.6 slim 30pin

Giá sỉ: 1,000,000Giá lẻ: 1,200,000
Tin Hoc TK

Màn hình 14.0 40pin

Giá sỉ: 1,000,000Giá lẻ: 1,300,000